Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

REKISTERINPITÄJÄ

Yrityksen nimi: Greasy Fingers Oy

Y-tunnus: 2630190-1

Postiosoite: Muuraintie 5 C 6, 33960 Pirkkala

Rekisterin vastaavan yhteystiedot:

Sähkösposti: info@roguestock.fi

Puhelin: 040 197 9879

Päivitetty 17.2.2022

EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR, General Data Protection Regulation) mukaan

Käyttäjällä on oikeus:

  • saada pääsy tietoihinsa,
  • tietojen oikaisemiseen,
  • tulla unohdetuksi,
  • siirtää tiedot järjestelmästä,
  • vastustaa automaattista profilointia,
  • kieltää tietojensa käyttö markkinointiin,
  • saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta,
  • tehdä valitus valvontaviranomaiselle

    Käsittelyperiaatteet:

     • Henkilötietoja käsitellään ainoastaan niissä tapauksissa, joissa käsittelylle on olemassa laillinen peruste.
     • Tietoja käytetään ainoastaan niihin tarkoituksiin, johon ne on kerätty.
     • Kerätään ja säilytetään ainoastaan kuhunkin tarkoitukseen tarpeellisia tietoja.
     • Huolehditaan tietojen täsmällisyydestä ja oikeellisuudesta.
     • Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti.
     • Henkilötietoja voidaan siirtää kolmansille osapuolille, jotta ne voivat konsernin yrityksen toimeksiannosta suorittaa heille kuuluvaa henkilötietojen käsittelyä.
     • Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille viranomaismääräysten täyttämiseksi tai konsernin yrityksen edusta huolehtimiseksi.

        

        Rekisterin suojauksen periaatteet

        Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.

        Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

        Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille.

         

        Kaikissa kysymyksissänne ja asiakastietojanne koskevissa poistamis-, muutos- ja korjauspyynnöissä voitte olla yhteydessä asiakaspalveluumme info@roguestock.fi !